biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.30

DORADZTWO

 • Służymy wszelką radą na etapie zamierzenia budowlanego. Uwzględniając założenia funkcjonalne, użytkowe oraz ekonomiczne pomagamy w wyborze optymalnych rozwiązań.
 • Przedstawiamy etapy procesu inwestycyjnego prowadzące do finalizacji inwestycji.

PROJEKTOWANIE

 • Obsługujemy pełen proces uzyskiwania pozwoleń na budowę.
 • Wykonujemy wielobranżowe projekty budowlane budynków jedno- i wielorodzinnych, usługowych, biurowych, gospodarczych, przemysłowych.
 • Wykonujemy projekty indywidualne i adaptacje projektów typowych.
 • Tworzymy projekty zagospodarowania działki.
 • Projektujemy sieci uzbrojenia terenu.

NADZÓR

 • Prowadzimy całość procesu budowlanego poprzez podjęcie obowiązków kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.
 • Zapewniamy prowadzenie dziennika budowy oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do zakończenia budowy.

KOSZTORYSOWANIE

 • Wykonujemy kosztorysy budowlane wszelkiego typu przy użyciu aktualnych cenników.

INWENTARYZACJE I EKSPERTYZY

 • Wykonujemy inwentaryzacje budynków mieszkalnych, usługowych, użyteczności publicznej oraz budynków gospodarczych i produkcyjnych wraz z ekspertyzą techniczną.

DODATKOWE

 • Pomagamy przy uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy, wypełniamy niezbędne wnioski.
 • Pośredniczymy w uzyskiwaniu map do celów projektowych.
 • Dokonujemy wszelkich uzgodnień wymaganych prawem np. ZUDP, Sanepid, Straż Pożarna.
 • Służymy konsultacjami przy problemach wykonawczych

Do wykonania w/w zadań posiadamy wszelkie uprawnienia budowlane i przynależność do Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

© 2016 Usługi Projektowo-Kosztorysowe Piotr Abramowicz